Linux palvelimet h5

Tänään oli tarkoitus asentaa LAMP ja sen jälkeen saada PHP lukemaan tietokantoja MairaDB:stä. Lähdin liikkelle edellisen tehtävän projektista, joten asennettuna oli jo Linux ja Apache.

Komento jota käytettiin oli

$ sudo apt-get -y install mariadb-client mariadb-server libapache2-mod-php 
php-mysql

Jotta PHP saadaan toimimaan käydään kommentoimassa php-konfiguraatio tiedostoa ohjeen mukaan.

$ sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.2.conf

 

php 1.jpg

Käynnistetään Apache uudelleen

$ sudo service apache2 restart

Kokeillaan toimiiko PHP luomalla käyttäjän kotihakemistoon tiedosto index.php.

$ sudo nano index.php

Kirjoitetaan mahdollisimman yksinkertainen laskuohjelma tiedostoon, jotta nähdään vastaako se käyttäjän kotisivuilla. Mikäli PHP toimii ei koodi näy käyttäjälle.

php 2

php 3.jpg

Hyvin näytti toimivan, joten jatkoin MariaDB:n pariin.

$ sudo mysql_secure_installation

Vastataan kaikkiin kohtiin kyllä ja asetetaan root-salasana. Seuraavaksi kirjaudutaan root-käyttäjänä mariadb:hen.

$ sudo mariadb -u root

Luodaan ensimmäinen tietokanta

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE autot;

Luodaan käyttäjä ‘autot’ jolle annetaan kaikki oikeudet tietokantaan ‘autot

GRANT ALL ON autot.* TO autot@localhost IDENTIFIED BY 'tähänsalasana';

Nyt kirjaudutaan normaalikäyttäjänä sisään

$ mariadb -u autot -p

Kokeilin voiko käyttäjä luoda uusia tietokantoja

mariadb1.jpg

Käyttäjä ei pääse käsiksi kuin omaan tietokantaansa, joten luodaan sinne sisältöä

MariaDB [(none)]> USE autot;
MariaDB [autot]> CREATE TABLE autot (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
name VARCHAR(1024), model VARCHAR(1024));

Lisätään muutama auto tietokantaan

MariaDB [autot]> INSERT INTO autot(name,model) VALUES ("BMW", "M5");
MariaDB [autot]> INSERT INTO autot(name,model) VALUES ("Audi", "RS6");

Katsotaan mitä näkyy

MariaDB [autot]> SELECT * FROM autot;
+----+------+-------+
| id | name | model |
+----+------+-------+
|  1 | BMW  | M5    |
|  2 | Audi | RS6   |
+----+------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

Näytti toimivan

Seuraavaksi automatisoidaan kirjautiminen suoraan autot käyttäjänä ja omaan tietokantaansa luomalla tiedosto .my.cnf ja sinne seuraavat tiedot

[client]
user="autot"
database="autot"
password="tähänomasalasanasi"

Nyt voidaan kirjautua suoraan komennolla

$ mariadb

Nyt MariaDB oli valmis, joten oli aika siirtyä PHP:n pariin.

Muokkasin tiedostoa index.php Teron ohjeiden mukaan

php 4

Ja nyt sain tulokset selaimella

php 5.jpg

Seuraavaksi muokkasin ohjelmaa Teron ohjeiden mukaan. Tarkoitus oli voida lisätä tietoja tietokantaan suoraan selaimen kautta.

php 6.jpg

Nyt selaimella sivun avatessa pystyi tietokantaan tekemään lisäyksiä.

php 7.jpg

Valmista tuli!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s